MES DALYVAUJAME ĮVAIRIUOSE FINANSUOJAMUOSE PROJEKTUOSE

Projektai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos